BUDOWA KANAŁÓW


1. Elementy połączeń kanałów

2. Elementy uszytwnień kanałów